Knjižare

Knjižara Šahinpašić

Adresa: Koševo 44
Grad: Sarajevo
Telefon: +387 33 220 112

DIREKCIJA

Adresa: Vreoca bb
Grad: Sarajevo
Telefon: +38733 771-180
Fax: +38733 771-188