Samir Okasha

Taj široki spektar pitanja - od uvodnog pitanja šta je nauka, preko pitanja o naravi znanstv...

ISBN:978-9958-41-086-9 dodaj u favorite!