Gorana Jovanović

Knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnjeg i veoma bogatog iskustva u radu sa osnovcima i ...

ISBN:9789958416101 dodaj u favorite!

Svakodnevno pretvaranje stručnog znanja u praksu neprekidno je učenje i snalaženje gdje je k...

ISBN:978-9958-41-270-7 dodaj u favorite!