Chuck Palahniuk

Rant je usmena historija o Busteru Rantu Caseyu, u kojoj čitava plejada prijatelja, neprijat...

dodaj u favorite!