Patricia Duncker

Čitanje je intimni akt koji se uspostavlja između autora i čitatelja u samoći sobe. Ali šta ...

ISBN:978-9958-41-156-3 dodaj u favorite!