TImur Vermes

U ljeto 2011. Adolf Hitler se budi na pustoj poljani u Berlinu. Nema rata, nema partije, nem...

ISBN:9789958415371 dodaj u favorite!