Slavoj Žižek

Žižek svojom interpretacijom klasičnog njemačkog idealizma ponovo osvjetljava zanemareni asp...

ISBN:978-9958-41-152-0 dodaj u favorite!