Enver Žiga

Uzgajivači konja u Bosni i Hercegovini fanatično su ponosni na Boričkog arapskog konja, na n...

ISBN:978-9958-41-308-7 dodaj u favorite!

Malo je pasmina konja u svijetu koje su bile predmet interesovanja tolikog broja naučnih rad...

ISBN:978-9958-41-256-1 dodaj u favorite!