Nura Bazdulj-Hubijar

Nura Bazdulj-Hubijar rođena je 1951. godine. Objavila je preko dvadeset naslova. Prevedena je na nekoliko stranih jezika. Dobitnica je više književnih nagrada i priznanja. Živi u Travniku gdje radi kao liječnica.

Nura Bazdulj-Hubijar i ovaj put je uspjela napisati izuzetno interesantan roman sa neočekiva...

ISBN:978-9958-41-375-9 dodaj u favorite!

Samo četiri mjeseca nakon Plavog kombija, a potaknuta, između ostalog, i sjajnom čitalačkom ...

ISBN:978-9958-41-375-9 dodaj u favorite!

Postupak dvostrukog kodiranja umjetničkog teksta kod Nure Bazdulj-Hubijar ogleda se u tome d...

ISBN:978-9958-41-350-6 dodaj u favorite!

... Na Mirnu bijaše gotovo prestao misliti. Velovi zaborava polako su maglili jedno ovalno l...

ISBN:978-9958-41-346-9 dodaj u favorite!

Bez pretencioznosti, autorica se smjelo i vješto suočava sa problemom čije se prave posljedi...

ISBN:978-9958-41-338-4 dodaj u favorite!

Svaki čovjek je misterija. Možemo biti uvjereni kako nekoga znamo u dušu, a zapravo znamo sa...

ISBN:978-9958-41-293-6 dodaj u favorite!

...Kazala sam mu i to da smo Igor i ja dva nesretnika, da nam je oboma život onakav kakav bi...

ISBN:978-9958-41-246-2 dodaj u favorite!

... U filigranski tačno detektiranoj praznini koja se otvara među nekadašnjim najbližim prij...

ISBN:978-9958-41-266-0 dodaj u favorite!

U svim vremenima, na svim prostorima, cvijet ruže znači ljubav. Ruža ljubavi nikad ne vene, ...

ISBN:978-9958-41-309-4 dodaj u favorite!

Kao što je Andersen nalazio motive svojih bajki u legendama šireg zavičaja, tako je i istakn...

ISBN:978-9958-41-273-8 dodaj u favorite!

Sudbina intelektualke po obrazovanju, provincijalke po porijeklu i podijeljene ličnosti po u...

ISBN:978-9958-41-400-8 dodaj u favorite!

Ovaj roman Nure Bazdulj-Hubijar je izuzetno snažno i potresno kazivanje žene, majke, ljekara...

ISBN:978-9958-41-416-9 dodaj u favorite!

Veliki broj priča Nure Bazdulj-Hubijar korespondiraju sa pričama Edgra Allan Poea. Njene pri...

ISBN:9789958416958 dodaj u favorite!